s 

Historie om Brødrene Eidsand.

I 1950 begynte brødrene Ivar og John forberedelsene til det som skulle bli til Brødrene Eidsand AS. På denne tiden var det ikke så lett å starte opp et firma, men dette var noe de var bestemte på å gjennomføre. For å få en gravemaskin, så måtte de søke om kommunalt lån, noe som ikke var enkelt. Men omsider fikk de den første gravemaskinen sin, en RB10. Denne maskinen kom til Røykenvika stasjon med jernbanen.

Den aller første jobben de hadde var å lage ei vannledningsgrøft til Nils Hvinden.
Og når pengene begynte å komme inn, og firmaet fikk flere forespørsler så ble det nødvendig med flere og bedre maskineri.

I 1954 ble deres aller første bulldoser kjøpt inn, noe som viste seg å bli nødvendig. For i 1958 fikk de et oppdrag som viste seg å spille en stor rolle i firmaets historie. De fikk i oppdrag å lage hovedvegen fra Bjoneroa til Ådalen, denne vegen som var ferdig i 1959 er ennå hovedvegen. Til dette oppdraget ble det også kjøpt inn mye nytt, som en ny bulldoser og en sjovel.

De hadde også andre store jobber, som i 1960-61 så var det Brødrene Eidsand som lagde veien mellom Teiterud og Eina Kirke, denne veien er også den samme i dag.

I 1966 døde Ivar Eidsand dessverre tragisk i ei ulykke.
Men på tross av denne tragedien så fortsatte Brødrene Eidsand å utvikle seg.
Og i 1976 fikk de Ragnhild Eidsand som kontordame.

Ikke før i 1977 ble Brødrene Eidsand til et AS. 

Sønnene til John var med helt fra de kunne gå, og gjøre noen form for nytte av seg.
Og i 1990-91 tok Bjørn Eidsand og Jarle Eidsand offisielt over Brødrene Eidsand AS.Sidene er laget av Steinar Engelund
Copyright © 2007-2016